Wat is haptotherapie?

Haptotherapie is een therapievorm die zich richt op het herstellen en bevorderen van de verbinding tussen voelen en denken. Deze therapie is gebaseerd op de principes van haptonomie, een wetenschap die zich bezighoudt met de tastzin en het menselijk gevoel. Haptotherapie helpt mensen om beter in contact te komen met hun gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen, wat kan bijdragen aan het verbeteren van hun welzijn en het aanpakken van diverse psychische en lichamelijke klachten. In deze blog bespreken we de basisprincipes, toepassingen, voordelen en het verloop van een haptotherapiesessie.

 

Basisprincipes van Haptotherapie

Haptotherapie is gebaseerd op de overtuiging dat lichamelijke gewaarwordingen en emoties nauw met elkaar verbonden zijn. De tastzin speelt een cruciale rol in deze therapie, omdat het helpt bij het bewust worden van lichamelijke sensaties en het contact maken met diepere gevoelens. Enkele kernprincipes van haptotherapie zijn:

 1. Bewustwording van het lichaam: Haptotherapie helpt mensen om zich meer bewust te worden van hun lichaam en de signalen die het afgeeft. Dit kan helpen bij het herkennen van spanningen, stress en emotionele blokkades.
 2. Contact maken met gevoelens: Door aanraking en lichamelijke oefeningen helpt de therapeut de cliënt om in contact te komen met zijn of haar gevoelens en emoties.
 3. Integratie van voelen en denken: Haptotherapie bevordert de integratie van lichamelijke gewaarwordingen met cognitieve processen, waardoor mensen beter in staat zijn om hun gevoelens te begrijpen en te verwerken.

 

Toepassingen van Haptotherapie

Haptotherapie kan voor diverse klachten en situaties nuttig zijn, waaronder:

 1. Stress en burn-out: Door het leren herkennen van stresssignalen in het lichaam en het ontwikkelen van gezonde copingmechanismen kan haptotherapie helpen bij het verminderen van stress en het voorkomen van burn-out.
 2. Angst en depressie: Haptotherapie kan bijdragen aan het verbeteren van het emotioneel welzijn door mensen te helpen in contact te komen met hun gevoelens en deze te verwerken.
 3. Relatieproblemen: Door het bevorderen van beter lichaamsbewustzijn en communicatie kan haptotherapie helpen bij het verbeteren van relaties en het oplossen van conflicten.
 4. Chronische pijn en lichamelijke klachten: Haptotherapie kan helpen bij het verminderen van chronische pijn en lichamelijke klachten door het bevorderen van ontspanning en het leren omgaan met pijn.
 5. Zelfontwikkeling: Haptotherapie kan ook worden gebruikt voor persoonlijke groei en zelfontwikkeling, door mensen te helpen beter in contact te komen met zichzelf en hun behoeften.

 

Voordelen van Haptotherapie

Haptotherapie biedt diverse voordelen, waaronder:

 1. Verbeterd lichaamsbewustzijn: Door het bevorderen van lichaamsbewustzijn kunnen mensen beter in contact komen met hun gevoelens en behoeften.
 2. Stressreductie: Haptotherapie helpt bij het verminderen van stress door het bevorderen van ontspanning en het leren herkennen van stresssignalen.
 3. Betere emotionele regulatie: Door het in contact komen met en verwerken van emoties kan haptotherapie bijdragen aan een betere emotionele balans.
 4. Versterkte relaties: Door het verbeteren van communicatie en lichaamsbewustzijn kan haptotherapie helpen bij het versterken van relaties en het oplossen van conflicten.
 5. Holistische benadering: Haptotherapie biedt een holistische benadering van welzijn door aandacht te besteden aan zowel lichamelijke als emotionele aspecten van gezondheid.

 

Verloop van een Haptotherapiesessie

Een haptotherapiesessie begint meestal met een intakegesprek waarin de therapeut en de cliënt de klachten en doelen bespreken. Vervolgens kan de sessie verschillende elementen bevatten, zoals:

 1. Lichamelijke oefeningen: De therapeut kan de cliënt begeleiden bij het uitvoeren van lichamelijke oefeningen die gericht zijn op het bevorderen van lichaamsbewustzijn en ontspanning.
 2. Aanraking: Aanraking speelt een belangrijke rol in haptotherapie. De therapeut kan de cliënt aanraken om hem of haar te helpen in contact te komen met lichamelijke gewaarwordingen en emoties.
 3. Gesprek: Naast lichamelijke oefeningen en aanraking is er ook ruimte voor gesprek. De therapeut helpt de cliënt om zijn of haar ervaringen te verwoorden en te begrijpen.
 4. Reflectie: Aan het einde van de sessie wordt vaak gereflecteerd op de ervaringen en inzichten die zijn opgedaan, en wordt besproken hoe deze in het dagelijks leven kunnen worden toegepast.

Conclusie

Haptotherapie is een waardevolle therapievorm die zich richt op het bevorderen van de verbinding tussen voelen en denken. Door het verbeteren van lichaamsbewustzijn en het in contact komen met gevoelens kan haptotherapie bijdragen aan het verbeteren van emotioneel welzijn, het verminderen van stress en het aanpakken van diverse klachten. Met een holistische benadering biedt haptotherapie een unieke en effectieve manier om te werken aan persoonlijke groei en gezondheid.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.