As is where is clausule?

Een "as is, where is" clausule is een bepaling in een koopovereenkomst die aangeeft dat de koper een bepaald goed in de staat aanvaardt zoals het zich op dat moment bevindt, en op de plaats waar het zich bevindt. Deze clausule wordt vaak gebruikt bij de verkoop van vastgoed, voertuigen, machines en andere roerende goederen. Hier is een gedetailleerde uitleg van de betekenis, werking en implicaties van deze clausule:

Betekenis en werking

 1. Staat van het goed:

  • De koper accepteert het goed in de huidige staat, met alle zichtbare en verborgen gebreken. Dit betekent dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor eventuele defecten of problemen die na de verkoop worden ontdekt.
 2. Plaats van het goed:

  • De koper is verantwoordelijk voor het transport en de eventuele kosten die gepaard gaan met het verplaatsen van het goed van de huidige locatie naar de gewenste locatie.

Implicaties voor de koper en verkoper

 1. Voor de koper:

  • Risico's: De koper neemt het risico van eventuele gebreken of problemen met het goed. Het is daarom belangrijk voor de koper om een grondige inspectie uit te voeren voordat de koop wordt gesloten.
  • Onderzoeksplicht: De koper heeft een onderzoeksplicht om zich te informeren over de staat van het goed. Het inschakelen van experts of inspecteurs kan verstandig zijn om verborgen gebreken op te sporen.
 2. Voor de verkoper:

  • Beperkte aansprakelijkheid: De verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken die na de verkoop worden ontdekt. Dit kan de verkoper beschermen tegen claims of geschillen nadat de transactie is voltooid.
  • Transparantie: Hoewel de verkoper niet verplicht is om alle gebreken te melden, is het ethisch en juridisch verstandig om geen bekende gebreken opzettelijk te verbergen.

Voorbeelden van gebruik

 1. Vastgoed:

  • Bij de verkoop van een huis of commercieel pand kan een "as is, where is" clausule worden opgenomen om aan te geven dat de koper het pand accepteert in de huidige staat, zonder dat de verkoper verantwoordelijk is voor eventuele noodzakelijke reparaties of verbeteringen.
 2. Voertuigen:

  • Bij de verkoop van een tweedehands auto kan de verkoper een "as is, where is" clausule gebruiken om aan te geven dat de auto wordt verkocht in de huidige staat, met alle bekende en onbekende gebreken.
 3. Machines en apparatuur:

  • Bedrijven die oude of overtollige machines verkopen, kunnen deze clausule gebruiken om aan te geven dat de machines worden verkocht zoals ze zijn, zonder garantie of belofte van werking.

Juridische overwegingen

 1. Contractuele afspraken:

  • De clausule moet duidelijk worden opgenomen in de koopovereenkomst, en beide partijen moeten akkoord gaan met de voorwaarden.
  • Het is belangrijk om de exacte taal en voorwaarden van de clausule duidelijk te maken om misverstanden te voorkomen.
 2. Consumentenbescherming:

  • In sommige rechtsgebieden kunnen er wettelijke beperkingen zijn op het gebruik van "as is, where is" clausules, vooral als het gaat om consumentenbescherming. In dergelijke gevallen kan de clausule mogelijk nietig of beperkt afdwingbaar zijn.
 3. Transparantie en goede trouw:

  • Hoewel de clausule de verkoper beschermt, wordt van beide partijen verwacht dat ze te goeder trouw handelen. Opzettelijk verbergen van ernstige gebreken kan juridische consequenties hebben.

Conclusie

Een "as is, where is" clausule is een belangrijk juridisch instrument dat de voorwaarden van een verkooptransactie duidelijk maakt, waarbij de koper het goed accepteert in de huidige staat en op de huidige locatie, zonder garanties van de verkoper. Het is essentieel voor kopers om hun onderzoeksplicht serieus te nemen en voor verkopers om transparant te zijn over de staat van het goed. Beide partijen moeten de clausule duidelijk begrijpen en ermee instemmen voordat de transactie wordt voltooid.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.