Hoeveel melatonine is dodelijk?

Melatonine is een hormoon dat van nature in het lichaam wordt geproduceerd en een rol speelt bij het reguleren van de slaap-waakcyclus. Het wordt ook als supplement gebruikt om slaapproblemen te behandelen. Hoewel melatonine over het algemeen als veilig wordt beschouwd, is het belangrijk om te begrijpen dat elke stof in te hoge doses schadelijk kan zijn.

 

Veilig gebruik van melatonine

De aanbevolen doseringen voor melatonine variëren, maar voor volwassenen ligt de gebruikelijke dosering tussen 0,2 mg en 5 mg per dag, afhankelijk van de specifieke behoefte en gevoeligheid van de persoon. Kinderen en zwangere vrouwen wordt vaak aangeraden om voor gebruik een arts te raadplegen.

Toxiciteit en overdosering

Er zijn geen goed gedocumenteerde gevallen van een fatale overdosering van melatonine bij mensen. De stof lijkt een relatief lage toxiciteit te hebben. Echter, zeer hoge doses kunnen wel leiden tot bijwerkingen en gezondheidsproblemen. Symptomen van een melatonine-overdosering kunnen onder andere zijn:

  • Slaperigheid overdag
  • Duizeligheid
  • Hoofdpijn
  • Misselijkheid
  • Prikkelbaarheid
  • Spijsverteringsproblemen

Wat zegt de wetenschap?

Er is beperkt onderzoek beschikbaar over de dodelijke dosis melatonine, en het lijkt erop dat de stof een zeer breed veiligheidsprofiel heeft. Dierstudies hebben aangetoond dat melatonine bij zeer hoge doses schadelijk kan zijn, maar deze doses liggen ver boven wat normaal gesproken als supplement wordt ingenomen. Voor mensen zijn er geen specifieke gevallen bekend waarin melatonine-inname direct tot de dood heeft geleid.

Voorzorgsmaatregelen

Hoewel melatonine als relatief veilig wordt beschouwd, zijn er enkele voorzorgsmaatregelen die men in acht moet nemen:

  • Volg de aanbevolen dosering: Houd je aan de aanbevolen dosering op de verpakking of zoals voorgeschreven door een arts.
  • Overleg met een arts: Raadpleeg een arts voordat je melatonine gaat gebruiken, vooral als je zwanger bent, borstvoeding geeft, medicijnen gebruikt of een onderliggende gezondheidsaandoening hebt.
  • Gebruik voor de korte termijn: Melatonine wordt meestal aanbevolen voor kortdurend gebruik, bijvoorbeeld bij jetlag of tijdelijke slaapproblemen. Langdurig gebruik moet worden besproken met een arts.

Conclusie

Er is geen goed gedocumenteerde dodelijke dosis melatonine voor mensen, en de stof wordt over het algemeen als veilig beschouwd bij correct gebruik. Echter, zoals met elk supplement of medicijn, is het belangrijk om de aanbevolen doseringen te volgen en voorzichtig te zijn met hoge doses. Bij twijfel of bijwerkingen, is het altijd verstandig om een arts te raadplegen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.