Wanneer maakt notaris geld over na verkoop huis?

Bij de verkoop van een huis speelt de notaris een centrale rol in het afhandelen van de financiële en juridische aspecten van de transactie. Het moment waarop de notaris het geld overmaakt aan de verkoper hangt af van verschillende stappen in het verkoopproces. Hieronder vind je een gedetailleerd overzicht van dit proces en wat je kunt verwachten.

 

Stappen in het verkoopproces

 1. Ondertekening van het koopcontract

  • Nadat koper en verkoper het koopcontract hebben ondertekend, is de verkoop juridisch bindend, maar de eigendomsoverdracht is nog niet voltooid.
 2. Voorbereiding door de notaris

  • De notaris stelt de akte van levering (ook wel transportakte genoemd) op en zorgt voor de financiële afwikkeling. Dit omvat het controleren van alle benodigde documenten, het uitvoeren van een kadastraal onderzoek en het opvragen van de hypotheekgegevens van de verkoper.
 3. Ondertekening van de akte van levering

  • Op de dag van de overdracht komen koper en verkoper naar het kantoor van de notaris om de akte van levering te ondertekenen. Na ondertekening is de eigendomsoverdracht officieel.
 4. Inschrijving bij het Kadaster

  • De notaris zorgt ervoor dat de akte van levering wordt ingeschreven bij het Kadaster. Dit proces maakt de eigendomsoverdracht openbaar en officieel.

Overmaking van het geld

Na de ondertekening van de akte van levering en de inschrijving bij het Kadaster, gaat de notaris over tot de financiële afwikkeling. De notaris heeft een derdengeldenrekening, een speciale rekening waarop de gelden van de transactie worden beheerd totdat alle formaliteiten zijn afgehandeld. Hier is wat je kunt verwachten:

 1. Ontvangst van de koopsom

  • De koper maakt de koopsom over naar de derdengeldenrekening van de notaris vóór de dag van de eigendomsoverdracht.
 2. Controle en verrekening

  • De notaris controleert of alle bedragen correct zijn ontvangen en of er geen juridische belemmeringen zijn. Dit omvat het verrekenen van eventuele openstaande hypotheken van de verkoper, notariële kosten, makelaarskosten, en andere lasten die op de woning rusten.
 3. Uitbetaling aan de verkoper

  • Nadat de akte van levering is ingeschreven bij het Kadaster en alle controles zijn voltooid, maakt de notaris het resterende bedrag van de koopsom over aan de verkoper. Dit gebeurt meestal dezelfde dag of de volgende werkdag na de inschrijving bij het Kadaster.

Tijdlijn

 • Dag van eigendomsoverdracht: Ondertekening van de akte van levering en inschrijving bij het Kadaster.
 • 1 tot 2 werkdagen na inschrijving: Overmaking van het geld door de notaris naar de verkoper, afhankelijk van de verwerkingstijd van de bank en eventuele controles.

Mogelijke vertragingen

Er kunnen enkele factoren zijn die de overmaking van het geld vertragen, zoals:

 • Fouten in de documenten: Onvolledige of onjuiste informatie kan leiden tot vertraging.
 • Bankverwerkingstijden: De snelheid waarmee banken transacties verwerken kan variëren.
 • Juridische complicaties: Onverwachte juridische problemen kunnen de afwikkeling vertragen.

Conclusie

De notaris maakt het geld over aan de verkoper na de ondertekening van de akte van levering en de inschrijving bij het Kadaster. Dit gebeurt doorgaans binnen 1 tot 2 werkdagen na de eigendomsoverdracht. Door de rol van de notaris als tussenpersoon wordt de transactie zorgvuldig gecontroleerd en afgehandeld, wat zorgt voor een veilige en betrouwbare overdracht van zowel de eigendom als de koopsom.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.