Hoe lang duurt een vog aanvraag?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een document dat aantoont dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De tijd die nodig is om een VOG-aanvraag te verwerken kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de complexiteit van uw aanvraag en de drukte bij de screeningsautoriteit Justis. Hier is een uitgebreide uitleg over het proces en de verwachte doorlooptijd van een VOG-aanvraag.

 

Stappen in het Aanvraagproces

 1. Aanvraag Indienen:

  • Online Aanvraag: U kunt een VOG online aanvragen via de website van Justis, de screeningsautoriteit. Dit is vaak de snelste manier.
  • Papieren Aanvraag: U kunt ook een papieren aanvraag indienen via uw werkgever of een andere organisatie die de aanvraag initieert. Dit kan iets langer duren dan een online aanvraag.
 2. Beoordeling door Justis:

  • Justis beoordeelt uw aanvraag en controleert of u strafbare feiten op uw naam heeft staan die relevant kunnen zijn voor de gevraagde VOG. Dit kan betekenen dat uw aanvraag wordt vergeleken met gegevens uit verschillende registratiesystemen, zoals het Justitieel Documentatiesysteem.
 3. Beslissing:

  • Na de beoordeling neemt Justis een beslissing. Als er geen relevante strafbare feiten zijn gevonden, wordt de VOG afgegeven. Als er wel relevante feiten zijn, kan Justis besluiten de VOG niet af te geven. In sommige gevallen kan aanvullende informatie of uitleg nodig zijn, wat de verwerkingstijd kan verlengen.

 

Doorlooptijd van een VOG-aanvraag

 1. Gemiddelde Verwerkingstijd:

  • Online Aanvraag: Een online VOG-aanvraag wordt doorgaans binnen 1 tot 2 weken verwerkt.
  • Papieren Aanvraag: Voor een papieren aanvraag is de gemiddelde verwerkingstijd 2 tot 4 weken.
 2. Snellere Verwerking:

  • In sommige gevallen kan de VOG binnen enkele werkdagen worden afgegeven, vooral als er geen complicaties zijn en de aanvraag online wordt ingediend.
 3. Langere Verwerkingstijden:

  • Complexe Aanvragen: Als uw aanvraag complexer is, bijvoorbeeld omdat u in het verleden strafbare feiten heeft gepleegd, kan de beoordeling meer tijd in beslag nemen. Dit kan de verwerkingstijd verlengen tot 8 weken of langer.
  • Drukke Periodes: Tijdens drukke periodes, zoals vakanties of piekmomenten in het jaar, kan de verwerkingstijd langer zijn dan normaal.

 

Tips voor een Snellere VOG-aanvraag

 1. Online Indienen: Kies voor een online aanvraag als dat mogelijk is. Dit versnelt doorgaans het proces.
 2. Volledige en Juiste Informatie: Zorg ervoor dat alle informatie correct en volledig is ingevuld om vertragingen door onduidelijkheden te voorkomen.
 3. Volg de Status: Controleer regelmatig de status van uw aanvraag via de website van Justis als u hierover informatie ontvangt. Zo blijft u op de hoogte van eventuele vertragingen of aanvullende stappen die nodig zijn.

 

Conclusie

De tijd die nodig is om een VOG-aanvraag te verwerken kan variëren van 1 tot 4 weken, afhankelijk van of de aanvraag online of op papier wordt ingediend en de complexiteit van de aanvraag. In sommige gevallen kan het proces langer duren, vooral als er strafbare feiten in uw verleden moeten worden beoordeeld. Door de aanvraag online in te dienen en zorg te dragen voor volledige en correcte informatie, kunt u de verwerkingstijd zo kort mogelijk houden.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.