Wat is een oligarch?

Een oligarch is een persoon die deel uitmaakt van een kleine groep mensen die een disproportioneel grote invloed of controle heeft over een land, organisatie of sector. Het woord "oligarchie" komt van de Griekse woorden "oligos" (weinig) en "archo" (regeren), wat letterlijk "regering door enkelen" betekent. Oligarchen zijn vaak buitengewoon rijk en machtig, en hun invloed strekt zich vaak uit over de politiek, economie en media.

 

Kenmerken van een oligarch

 1. Enorme rijkdom: Oligarchen beschikken doorgaans over aanzienlijke financiële middelen. Hun rijkdom is vaak opgebouwd door middel van grote bedrijven, industriële conglomeraten of door het verwerven van activa tijdens periodes van economische liberalisering.

 2. Politieke invloed: Ze hebben vaak directe of indirecte invloed op politieke beslissingen. Dit kan variëren van het financieren van politieke campagnes tot het onderhouden van nauwe banden met politieke leiders.

 3. Economische macht: Oligarchen bezitten of controleren vaak grote delen van de economie, zoals energie, mijnbouw, vastgoed of technologie.

 4. Media controle: Sommige oligarchen hebben eigendomsbelangen in mediabedrijven, waardoor ze invloed kunnen uitoefenen op de publieke opinie en informatievoorziening.

 

Oorsprong en historische context

Het concept van oligarchie is al eeuwenoud en vindt zijn oorsprong in de oud-Griekse politieke filosofie. Aristoteles en Plato beschreven oligarchie als een regeringsvorm waarin de macht in handen is van een kleine elite die regeert ten voordele van zichzelf.

 

Moderne voorbeelden van oligarchen

In de moderne tijd wordt de term "oligarch" vaak geassocieerd met rijke en invloedrijke zakenlieden uit post-Sovjetlanden zoals Rusland en Oekraïne. Na de val van de Sovjet-Unie werden veel staatsbedrijven geprivatiseerd, en sommige individuen verwierven snel enorme rijkdom en invloed door deze activa tegen lage prijzen te kopen.

 

Russische oligarchen

 • Boris Berezovsky: Een van de meest bekende Russische oligarchen, hij verwierf zijn rijkdom door investeringen in de olie- en media-industrie.
 • Roman Abramovich: Eigenaar van Chelsea Football Club, hij vergaarde zijn fortuin in de olie- en metaalindustrie.

Oekraïense oligarchen

 • Rinat Akhmetov: De rijkste man van Oekraïne, met belangen in staal, energie en media.
 • Ihor Kolomoisky: Investeerder in de bank- en energie-industrie, en mede-eigenaar van de televisiezender 1+1.

 

Kritiek en controverse

Oligarchen staan vaak bloot aan kritiek vanwege hun immense invloed en de methoden waarmee ze hun rijkdom en macht hebben verworven. Enkele van de meest voorkomende kritieken zijn:

 1. Corruptie: Oligarchen worden vaak beschuldigd van corruptie, vriendjespolitiek en het misbruiken van hun macht voor persoonlijke gewin.
 2. Economische ongelijkheid: De concentratie van rijkdom en macht bij een kleine elite kan bijdragen aan aanzienlijke economische ongelijkheid.
 3. Politieke destabilisatie: Door hun invloed op politieke processen kunnen oligarchen de democratische instituties ondermijnen en de politieke stabiliteit van een land in gevaar brengen.

 

Oligarchen in andere landen

Hoewel de term "oligarch" vaak wordt geassocieerd met Rusland en Oekraïne, bestaan er ook oligarchen in andere landen. In veel landen met een hoge mate van economische ongelijkheid en zwakke institutionele controle, kunnen rijke individuen aanzienlijke invloed uitoefenen op de politiek en de economie.

 • China: Rijke zakenlieden zoals Jack Ma hebben een aanzienlijke invloed op de economie en soms ook op het politieke landschap.
 • Latijns-Amerika: Landen zoals Mexico en Brazilië hebben hun eigen oligarchen, zoals Carlos Slim, die aanzienlijke macht en rijkdom hebben vergaard.

 

Conclusie

Een oligarch is een rijke en machtige persoon die deel uitmaakt van een kleine elite met een disproportioneel grote invloed op de politiek, economie en media van een land. Hoewel oligarchen vaak worden geassocieerd met post-Sovjetlanden, komen ze ook voor in andere delen van de wereld. Hun macht en invloed kunnen leiden tot kritiek en controverse, vooral als het gaat om kwesties van corruptie, economische ongelijkheid en politieke destabilisatie. Voor meer informatie over oligarchen en hun invloed, bezoek onze pagina over politieke elites.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.