Wat is een genogram?

Een genogram is een visuele weergave van de relaties en medische geschiedenis van een familie, vaak over meerdere generaties. Het lijkt op een stamboom, maar gaat verder door ook informatie over gezondheid, psychologische patronen, en sociale relaties op te nemen. Genogrammen worden vaak gebruikt in de gezondheidszorg, psychologie, en maatschappelijk werk om inzicht te krijgen in erfelijke aandoeningen en familiaire dynamieken.

 

Doel van een genogram

Het doel van een genogram is om een gedetailleerd beeld te krijgen van de familiegeschiedenis en dynamiek, zodat zorgverleners, therapeuten en andere professionals een beter begrip kunnen krijgen van de context waarin iemand leeft. Dit helpt bij:

 • Diagnose en behandeling: Identificeren van erfelijke gezondheidsproblemen.
 • Psychologische evaluatie: Begrijpen van familiale relaties en patronen die invloed kunnen hebben op het gedrag en de emoties van een individu.
 • Ondersteuning en interventie: Beter inzicht in de ondersteunende netwerken en mogelijke spanningen binnen een familie.

 

Structuur van een genogram

Een genogram gebruikt symbolen om verschillende familieleden en hun relaties weer te geven. Hier zijn enkele basiscomponenten:

 1. Familieleden:

  • Vierkanten: Vertegenwoordigen mannelijke familieleden.
  • Cirkels: Vertegenwoordigen vrouwelijke familieleden.
  • Diamanten: Soms gebruikt voor onbekend geslacht of niet-binaire familieleden.
 2. Relaties:

  • Lijnen: Verbinden familieleden en geven relaties weer zoals huwelijk, scheiding, samenwonen, etc.
  • Dubbele lijnen: Kunnen een zeer hechte relatie aangeven.
  • Gebroken lijnen: Geven een conflictueuze relatie aan.
 3. Gezondheidsinformatie:

  • Symboolmarkeringen: Specifieke symbolen kunnen worden toegevoegd om gezondheidsproblemen zoals hartziekten, kanker, diabetes, enz. aan te geven.
  • Kleurcoderingen: Kleuren kunnen worden gebruikt om verschillende gezondheidscondities te markeren.
 4. Generaties:

  • Horizontale lijnen: Verschillende generaties worden vaak weergegeven met horizontale lijnen, waarbij de oudste generatie bovenaan staat en de jongste onderaan.

Hoe maak je een genogram?

 1. Verzamel informatie: Begin met het verzamelen van informatie over familieleden, inclusief namen, geboortedata, sterftedata, en belangrijke gebeurtenissen. Noteer ook gezondheidsinformatie en relationele dynamieken.
 2. Gebruik symbolen: Maak gebruik van de standaard symbolen voor mannelijke en vrouwelijke familieleden, en voeg lijnen toe om relaties aan te geven.
 3. Voeg details toe: Voeg gezondheidsinformatie, belangrijke levensgebeurtenissen, en relationele dynamieken toe. Gebruik kleuren en symbolen om deze informatie duidelijk weer te geven.
 4. Werk samen met familieleden: Betrek andere familieleden bij het proces om een zo volledig en accuraat mogelijk beeld te krijgen.

 

Toepassingen van genogrammen

 • Gezondheidszorg: Artsen en genetici gebruiken genogrammen om erfelijke aandoeningen te identificeren en te begrijpen hoe deze door de generaties heen worden doorgegeven.
 • Psychotherapie: Therapeuten gebruiken genogrammen om de familiegeschiedenis van een cliënt te begrijpen en om patronen in relaties en gedrag te identificeren.
 • Maatschappelijk werk: Maatschappelijk werkers gebruiken genogrammen om inzicht te krijgen in de sociale en ondersteunende netwerken van cliënten.

 

Conclusie

Een genogram is een krachtig hulpmiddel dat verder gaat dan een traditionele stamboom door gedetailleerde informatie over relaties en gezondheidsproblemen binnen een familie te bieden. Het helpt professionals in de gezondheidszorg, psychologie en maatschappelijk werk om een dieper inzicht te krijgen in de context van een individu en biedt waardevolle informatie voor diagnose, behandeling en ondersteuning. Voor meer informatie over hoe je een genogram kunt maken en gebruiken, bezoek onze pagina over genogrammen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.